Állj a technológiai forradalom élére!

Kvantummérnök MSc a Pázmány ITK-n

Tudj meg többet nyílt napunkon!

2024. január 18.

Tanulj a kvantumtechnológiákról, tanulj a jövő mozgatórugójáról

Az elkövetkező években a kvantumtechnológián alapuló mérőeszközök és számítógépek, kvantumelektronikai eszközök, robbanásszerű elterjedése várható. Bár a modern információtechnológia eszközei (integrált áramkörök, lézerek) már most is kvantummechanika elvei alapján működnek, a következő évtizedekben az autóipari műszerek, a gyógyszeripar, a chiptervezés, orvosi műszerek tervezése és a mesterséges intelligencia algoritmusok programozása mind elképzelhetetlen lesz a kvantummechanika ismerete nélkül.

Személyre szabott mérnöki oktatás

A kvantummérnök szak kifejezetten mérnöki szak – bár a szokásos mérnöki képzéseknél magasabb matematikai, fizikai, számításelméleti tudás átadásával célja elsősorban ipari kutató-fejlesztő szakemberek képzése, de fizikus alapvégzettséggel is szívesen fogadjuk a hallgatókat.
A képzés jelentős részben projekt alapú, a hallgató egyéni igényei szerinti hangsúllyal szerepelhet benne elméleti, szoftvertervezési vagy kísérleti jellegű tudás.

Kiemelt fókuszterületek

Kvantum-
algoritmusok

Kvantumérzékelők elmélete

Nanotechnológia

Integrált fotonikai rendszerek

Modellezés

Mikroelektronika és félvezetők

Kiemelt oktatóink

A Pázmány ITK-ra érkezése előtt a Notre Dame Egyetemen volt kutatóprofesszor. Kutatásainak témája a számítások végzésének fizikája, és magnetoelektronika, és ezt a kutatást több neves külföldi egyetemmel, például a Müncheni Műszaki Egyetemmel és a Notre Dame Egyetemmel való együttműködésben végzi. A kvantummérnök mesterképzés szakfelelőse.

Csaba György

egyetemi docens

A Pázmány ITK-ra érkezése előtt a Notre Dame Egyetemen volt kutatóprofesszor. Kutatásainak témája a számítások végzésének fizikája, és magnetoelektronika, és ezt a kutatást több neves külföldi egyetemmel, például a Müncheni Műszaki Egyetemmel és a Notre Dame Egyetemmel való együttműködésben végzi. A kvantummérnök mesterképzés szakfelelőse.

Kovács Mihály az Alkalmazott matematika kutatócsoport vezetője

Kovács Mihály

egyetemi tanár

Az Alkalmazott matematika kutatócsoport vezetője a Pázmány ITK-n. Doktori fokozatát az Egyesült Államokban szerezte, kutatásai során hosszabb időt töltött Svédországban.

Horváth András a mesterséges intelligencia, mélyneurális hálózatok kutatója, képfeldolgozással kapcsolatos eredményeit orvosi környezetben is alkalmazzák.

Horváth András

egyetemi docens

A mesterséges intelligencia, mélyneurális hálózatok kutatója, képfeldolgozással kapcsolatos eredményeit orvosi környezetben is alkalmazzák.

Cserey György kutatási és fejlesztési tapasztalattal rendelkezik számításos kvantumkémiai algoritmusok sokprocesszoros rendszerekre történő implementációjának és optimalizációjának területén. A témában megjelent publikációi neves folyóiratokban jelentek meg, felkért szakértőként több nemzetközi kvantum-számításos kutatási pályázat elbírálásában vett már részt.

Cserey györgy

egyetemi tanár

Kutatási és fejlesztési tapasztalattal rendelkezik számításos kvantumkémiai algoritmusok sokprocesszoros rendszerekre történő implementációjának és optimalizációjának területén. A témában megjelent publikációi neves folyóiratokban jelentek meg, felkért szakértőként több nemzetközi kvantum-számításos kutatási pályázat elbírálásában vett már részt.

Fontosabb tantárgyak

Természettudományos ismeretek

A tárgy célja a kvantummechanika és a kvantuminformációelmélet matematikai  eszköztárának bemutatása, a kvantummechanikával foglalkozó későbbi kurzusokhoz szükséges matematikai tudás készségek megalapozása

A számítástechnikai modellek áttekintése, különös tekintettel a mögöttük álló hardverre és a non Boolean, neuromorf alapú számítási modellekre.

A tárgyban kvantummechanika (elsősorban a hullám mechanika) alapelvei kerülnek tárgyalásra. Bemutatja a kvantummechanika alkalmazásait a kémiában és a félvezető fizikában.

Gyakorlatorientált bevezetés a kvantummechanika numerikus módszereibe.

A kvantumszámítástechnika nagyívű bevezetése, nagy hangsúlyt fektetve az azokat megvalósító hardverre.

Az előadások célja, hogy a mérnökhallgatókkal megismertesse az elektromágneses hullámok és a mesterséges elektromágneses szerkezetek (kompozitok, metaanyagok és fotonikus kristályok) kölcsönhatásának témáját.

A kurzus célja: egyrészt a klasszikus hullámoptikának tömör bemutatása, másrészt a fotonikai eszközök és a kvantumelektrodinamika eszközorientált szemszögből történő tárgyalása.

Műszaki szakmai ismeretek

A klasszikus áramkörelmélet alapjai, az alapelveket gyakorlatban bemutató laborgyakorlattal. Az óra egyik célja, hogy a hallgatók megértsék azon klasszikus elektromos komponensek viselkedését, amelyek lényeges részei minden praktikus kvantumhardvernek is.

A tárgy célja, hogy áttekintést adjon a nanotechnológiáról és a nanoelektronikáról. A mikroelektronikai gyártás főbb eszközei és módszerei is bemutatásra kerülnek.

Matlab és Python programozási alapok, amelyek felkészítik a hallgatót arra, hogy saját kódokat tudjon készíteni modellezési és szimulációs problémákhoz. Nagy hangsúlyt kapnak a mátrixműveletek, a differenciálegyenletek megoldása, a gépi tanulás/optimalizálás, az adatelemzés és a vizualizáció.

Bevezetés a félvezetőfizikába és a szilárdtestfizikába, a szükséges szilárdtestfizikai háttérrel. A tárgy második felében a modern félvezető és kvantumeszközök állnak a középpontban.

Bevezetés a gépi tanulás módszertanába, a módszerek nagyívű áttekintése.

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy konkrét kvantum számítógép-programozási feladat megoldása révén mélyítsék el tudásukat a kvantuminformatikáról.

Az előadás központi témája a különböző szenzorok (elektromos, mechanikus, kémiai érzékelők), valamint a pontosságukat meghatározó és korlátozó fizika megértése.

E tárgy az optikai mérések, képalkotó technikák fizikai hátterét mutatja be, főként nanorendszerek és orvosi diagnosztikai eljárások példáján. Kisebb mélységben foglalkozik nanorendszerek karakterizálására szolgáló nem optikai eljárásokkal is.

Gazdasági és humán ismeretek

A hallgatók csoportmunka és irodalom feldolgozás keretében tanulmányozzák a kvantum technológiák társadalomra, és környezetre gyakorolt transzformatív hatását.

A kurzus közvetlen célja egy olyan innovációs ökoszisztéma alapjainak megteremtése, amely segíti a Karhoz közeli tématerületeken folyó kutatások piaci transzlációját, ezzel elősegítve, hogy a PPKE-ITK hallgatói és kutatói egy olyan inspiráló közegben dolgozhassanak innovatív ötletükön, amelyben – fenntartható módon, és motiváltan – kibontakoztathatják kreativitásukat, és elsajátítják azokat az üzleti és softskill képességeket, amelyek a napjainkban a technológia fejlődést katalizáló startup cégek kompetitív világában a sikerhez leginkább szükségesek.

A féléves tárgy az alapozásra és a képességfejlesztésre koncentrál. A kurzus második felében a gyakorlati feladatok megoldása lesz a középpontban. A hallgatók a heti feladatok megoldása, a beszámolók, a könyvismertető kiselőadások és egy félévzáró gyakorlati feladat (álló vagy mozgókép-etűd) alapján kapnak megajánlott jegyet. A tantárgy a következő témákat öleli fel: Filmtörténet (múlt, jelen, jövő); Filmelmélet (homály, kompozíció, aranymetszés, stb.); Szabványok (arány, kodek, felbontás stb.); Alkotás elemzés (filmes alkotások elemzése); Világítás- és hangtechnika (lámpák, fény iránya, direkt/indirekt, stb.); Filmkészítés (előzetes munkák, felvételszervezés, felvétel, utómunka).

A hallgató előzetes angoltudásához rugalmasan igazodó nyelvtanítás, különös hangsúllyal az akadémiai életben előfordul feladatokra: Scientific review, literature review, abstract, essay írása.