LÉPJ SZINTET A
KARRIEREDBEN, LÉGY A

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

SZAKÉRTŐJE!

Ne maradj le, jelentkezz július 22-ig!

A játékszabályok megváltoztak

Az MI alkalmazásai képzés segítségével te is könnyedén a szakmád élvonalába kerülhetsz. A Pázmány Információs Technológiai és Bionikai Karának szakemberei régóta foglalkoznak azzal, hogy a mesterséges intelligencia működését megértsék és kihasználják előnyeit. Ezt a tudást akarjuk most átadni neked is.

Tedd magad nélkülözhetetlenné, ne engedd, hogy a mesterséges intelligencia elvegye a munkádat!

Két féléves, levelező képzés

300 000 Ft/félév

BA/BSc végzettséggel

Azonnal hasznosítható, piacképes tudás akár informatikai előképzettség nélkül is

Az elméleti és gyakorlati tárgyak egyensúlyát úgy alakítottuk ki, hogy már az első félévben szerzett tudás is azonnal és jelentősen hozzájáruljon a képzéssel kapcsolatos céljaid megvalósításához.

Kiknek ajánljuk a képzést?

MI alkalmazásai képzésünk elvégzéséhez nem szükséges informatikai előképzettség. Az itt szerzett tudás különösen is megkönnyítheti az alábbi szakemberek munkáját, de számos más terület képviselője is előnyhöz juthat a nálunk szerzett tudással.

Marketing-szakembereknek

A piaci adatok, a fogyasztói viselkedés és a gazdasági trendek alapján, az AI segítségével készített prognózisok segíthetnek a stratégiai döntésekben, a termékfejlesztésben és a piaci igények jobb megértésében.
Az AI nyelvi intelligenciára épülő modellje hatékony segítséget nyújt a kommunikációs anyagok elkészítésében, a célcsoportnak és kommunikációs platformnak megfelelő stílus kialakításában, de kifejezetten erre készített pluginjával megkönnyítheti a közösségi médiába szánt posztok elkészítését is.

Jogászoknak

Adatbázisok és jogi dokumentumok hatékonyabb feldolgozásához, a releváns információk gyors megtalálásához, adott jogi kérdésekhez kapcsolódó anyagok gyors és pontos áttekintéséhez, ezzel időt takarítva meg a jogi kutatás folyamatában. A mesterséges intelligencia algoritmusok képesek elemzéseket végezni a korábbi jogi döntéshozatali folyamatok alapján. Ez lehetővé teszi a jogászok számára, hogy meghatározzák a lehetséges jogi eredményeket, előrejelzéseket dolgozzanak ki és stratégiákat alakítsanak ki az ügyek kezelése során, valamint segít, hogy hatékonyabban képviselhessék ügyfeleik érdekeit.

Vállalati vezetőknek és gazdasági szakembereknek

Adatok közötti mintázatok, kapcsolatok és tendenciák feltárásához, ami segíthet a döntéshozatalban, a piaci előrejelzésekben és a gazdasági stratégiák kidolgozásában.
Pénzügyi elemzések automatizálásához, tőzsdei adatok, vállalati jelentések és gazdasági mutatók elemzéséhez, valamint az ideális befektetési stratégiák azonosításához. Az AI segítségével pontosabb előrejelzéseket készíthet, optimalizálhatja portfólióját, és jobb döntéseket hozhat a befektetési területen is.

Társadalomtudományok szakembereinek

Szövegek nyelvi feldolgozásához, nyelvészeti elemzéshez vagy a gépi fordításhoz. A MI segíti a szöveggenerálást, írásbeli anyagok, például cikkek, esszék vagy akár könyvek szövegének javítását vagy ezek alapszövegének létrehozását. Ezzel a technológiával a kutatók és szerzők új ötleteket, koncepciókat és tartalmat hozhatnak létre, energiájukat a kreatív feladatokra fordíthatják.

A képzés végére...

Partnereink ajánlásával

kiemelt oktatóink

Cser András

egyetemi tanár

Magyar nyelvész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elméleti nyelvészet tanszékének professzora és a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója. Az Acta Linguistica Academica főszerkesztője. Kutatási területei a fonológiaelmélet, a történeti nyelvészet, a latin fonológia és morfológia, valamint a nyelvtudomány története.

Prószéky Gábor

egyetemi tanár

Széchenyi-díjas magyar programtervező matematikus, nyelvész, a Nyelvtechnológiai Kutatócsoport vezetője a Pázmány ITK-n, az MTA Nyelvtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, a számítógépes nyelvészet, mesterséges intelligencia területének kutatója és oktatója. A PULI-t, a Nyelvtudományi Kutatóközpont magyar nyelvre készített neurális nyelvmodelljét fejlesztő csoport vezetője.

Hankovszky Tamás

egyetemi docens

Oktatott tudományterületei a klasszikus német filozófia, logika, érveléstechnika, politikai filozófia, valamint a környezetetika. 1995-1996 között ösztöndíjas oktató volt a József Attila Tudományegyetem, II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén. 1998-1999 között tudományos segédmunkatárs a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Dogmatika Tanszékén. 1999-2008 között tanársegéd a Szegedi Hittudományi Főiskola, Szisztematikus Teológia Tanszékén, valamint Filozófia Tanszékén. 1998-tól a PPKE BTK Filozófia Tanszékének oktatója, jelenleg egyetemi docens.

Horváth András

egyetemi docens

Mesterséges neurális hálózatok, illetve gépi látás, mesterséges intelligencia területének oktatója és kutatója, a Pázmány ITK Intelligens Érzékelés és Tanulás Laborjának vezetője. Számos, világviszonylatban is kiemelkedő fórumokon bemutatott publikáció köthető hozzá. Eredményeit több vállalatnál is alkalmazzák.

Reguly István

egyetemi docens

A nagyméretű neurális hálózatok működését biztosító párhuzamos programozás és architektúrák területének oktatója és kutatója, a Pázmány ITK Nagy Teljesítményű Számítások Kutatócsoport vezetője. Kutatásainak nagyobb részét Oxfordban végezte eddig.

Lukács Gergely

egyetemi docens

Az adatfeldolgozás, médiatartalomfeldolgozás és előállítás, a big data rendszerek oktatója és kutatója, az Adat. Média. Közösség Kutatócsoport vezetője a Pázmány ITK-n. Doktori fokozatát a Karlsruhei Egyetemen szerezte.

tantárgyak

Első félév

A kurzus során a hallgatók megtanulják, hogyan tudnak mesterséges intelligenciára alapuló eszközök alkalmazásával képi-, hang- illetve multimédia-tartalmat előállítani. A tartalom generálásához szükséges forgatókönyvek, szövegek, képek előállítása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a hallgató képes lesz a kívánt minőségű médiatartalmak önálló és hatékony előállítására.

A tárgy során a hallgatók gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a nagy nyelvi modellek hatékony használatát illetően. A központi kérdés, hogy hogyan lehet úgy megfogalmazni a kérést, hogy a szándéknak és körülményeknek megfelelő és lehető legpontosabb megoldást adja válaszul a használni kívánt rendszer. A kurzus során több általánosan elérhető rendszeren, illetve a rendszerek paramétereinek hangolása mellett valós problémák megoldására és a megoldások elemzésére kerül sor.

A kurzus az emberi nyelvek struktúrájának alapvető jellemzőivel és főbb alrendszereivel, valamint a formális nyelvleírás alapfogalmaival ismerteti meg a hallgatót.

A témák:

1. A nyelv kettős tagoltsága és a lehetséges nyelvi formák végtelensége, nyelvi korpuszok, a nyelv mint adat és mint kognitív rendszer. A nyelv változatai és változása a nyelvleírásban.

2. Az írás és a hangok kapcsolata. Beszédhangok, fonémák és hangtani szabályszerűségek. Prozódia.

3. A szavak felépítése és a szavak kategóriái. Ragozás, szóképzés és szóösszetétel.

4. A szintaktikai szerkezet és a mondat szerkezete.

5. Szójelentés és mondatjelentés. A többértelműségek típusai és a nem szó szerinti jelentések. A mondat és a kontextus viszonya.

A tárgy bevezet a klasszikus elsőrendű logikába, megismertet a predikátum- és kijelentéslogikával, valamint a modális logika alapjaival. A tárgy elsődleges céljai közé tartozik, hogy elmélyítse a hallgatókban a logikus gondolkodás képességét és készségét.

A tárgy elméleti bevezetés az etika tudományába. Tudatosan nem csak alkalmazott etikával foglalkozik, hanem az emberrel, mint a jó és a rossz között különbséget tenni tudó létezővel. A tantárgy során a hallgató megismerkedik a lelkiismeret és a közösség elvárásai fogalmaival, az etika tudományának felosztásával. Körüljárjuk a személyes felelősség kérdését az emberiség jövőjével kapcsolatosan.

A kurzus a természetes nyelvfeldolgozás haladó témáival foglalkozik a legkorszerűbb eszközökre és módszerekre támaszkodva és a következő témákba enged betekintést: fogalmi hálók elemzése, szövegkorpuszok kezelése, korpusozk vizságlata, gépi szüvegelemzés, neurális nyelvi eszközök, szöveg előfeldolgozás.

A kurzus hallgatói megismerik a statikus és dinamikus weblapok alapvető technológiáit, leírónyelveket; stíluslapokat; böngésző-támogatást, akadálymentesítést, validálást. Tanulnak a kliensoldali (JavaScript) és szerveroldali szkriptekről. A tananyag részét képezi az alapvető szerveroldali szolgáltatások (adatbázisok kezelése, biztonsági mentések, authentikáció) megismerése és használata. A kurzus folyamatosan támaszkodik a modern keretrendszerekre, valós alkalmazási példákra (webshop, céges honlap); és igyekszik bemutatni további, az iparban elengedhetetlen korszerű ismereteket is.

Második félév

A kurzus célja, hogy olyan megoldások tervezésében és megalkozátásban szerezzenek tapasztalatot a hallgatók, amelyek mesterséges intelligencia eszközökön alapulnak. Az eszközök egyaránt lehetnek i) az adott, alkalmazást futtató, eszközön működő speciális szoftver, vagy hardver; ii) online, publikus API hozzáférésen keresztül elérhető megoldások.

A hallgatók feladatok elvégzésére makrók tervezésének és készítésének alapjait sajátíthatják el. Továbbá Python nyelven alapvető programkönyvtárak használatát és a nyelvben rejlő lehetőségeket tapasztalhatják meg. A kurzus célja, hogy a hallgatók az szükséges programozási ismereteket megszerezzék, hogy API hívásokon keresztül képesek legyenek nyelvi modellek programozására és használat.

A tárgy célja, hogy a jelenleg elérhető nagy nyelvi modellek alapvetőe felépítésével és működésével megismertessék a hallgatókat. A kurzus érinti az előfeldolgozás problémáját és szerepét, illetve a módszerek paramétereit és paraméterezhetőségét. A kurzusnak szerver része ezen eszközökön feladatok végzése.

A normatan során a hallgató megismerkedik a különböző szabályozási módokkal, és azok kapcsolati hálójával (jog, erkölcs, vallás, protokollok és szabványok).
Képessé válik arra, hogy maga is kialakítson normatív tartalmú szabályozási folyamatokat (pl. etikai kódex), megismerve a folyamatszabályozás alapelveit is.

Gyakran ismételt kérdések

Ide gyűjtöttük össze a képzéssel kapcsolatosan leggyakrabban felmerült kérdéseket. További kérdések esetén keress minket bizalommal!

A képzés levelező tanrendben, két félév, félévente 10 hétvége alatt végezhető el, az órákat péntek délután és szombaton tartjuk.

A képzést az érdeklődés miatt keresztféléven is elindítottuk. A következő keresztfélév esetén a megkeresések függvényében hozunk döntést, elsősorban a szeptemberben induló évfolyamra várjuk a jelentkezéseket.

A képzés elvégzéséhez minden eszközt biztosítunk a Pázmány Információs Technológiai és Bionikai karának jól felszerelt gépteremeiben.

A képzésre jelentkezés feltétele a bármely tudományterületen szerzett BA/BSc diploma és a számítógép felhasználószintű ismerete.

A Mesterséges Intelligencia Alkalmazásai képzés elvégzéséhez nincs szükség előzetes programozói tudásra. Az összes szükséges tudást átadjuk a képzés során, kezdő szintről indulva.

Szakirányú továbbképzés elvégzéséről szóló, Oktatási Hivatalnál regisztrált oklevelet. A képzettség megnevezése: Mesterséges Intelligencia Alkalmazási Szakember

A képzés az Európai képesítései keretrendszer (EKKR) 6-os szintjének felel meg.A képzés magyar nyelven zajlik. A tématerület jellege miatt számos kiegészítő információ angol nyelven érhető el, így az angol alapszintű ismerete előnyt jelenthet.

A MIA képzés levelező tanrendben zajlik pénteki és szombati napokon. A részvétel, a képzés gyakorlati jellege miatt, alapvetően személyes részvétellel ajánlott.

Az órák utólagos visszanézését nem tudjuk biztosítani.

A képzés tandíja 300.000 Ft/félév, amit a félév elején kell befizetni. Részletfizetésre sajnos nincsen lehetőség.

A képzésre való jelentkezés feltétele 9000 Ft regisztrációs díj befizetése. A részleteket a Jelentkezem gombra kattintva olvashatja.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével tud.

Jelentkezési határidő: 2024. július 22.

Az érvényes jelentkezés feltételei:

– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!

– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat a jelentkezési időszak alatt, a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldje el, a tárgyban kérjük jelölje meg a jelentkező nevét és a választott képzést.

További információ: szakiranyu@btk.ppke.hu

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat sajnos nem áll módunkban visszatéríteni!